e-mail : kapcsolat@ujkezdet.hu

telefon : (20) 368-5865

Sajtóközlemény a terrortámadásokkal kapcsolatban

Az Új Kezdet Párt nyilvános együttérzését és részvétét fejezi ki a franciaországi és bécsi terrortámadások áldozatai és családtagjai számára.

Leghatározottabban elítéljük az erőszak és terror minden formáját. Európa ma már tapasztaltabb és felismerte, hogy polgárainak biztonságát kell elsődlegesen szem előtt tartania a migrációs nyomás kezelése során. Megfelelő kontroll és közmegegyezésen alapuló, átlátható szabályrendszer nélkül sem humanitárius alapon, sem pénzért, haszonért nem lehet megnyitni határainkat.

Nem az a kérdés hogy segítségre és szolidaritásra van e szüksége a rászoruló háborúval, éhséggel, nyomorral sújtott régióknak, hanem az, hogyan tudjuk ezt mindenki számára a legnagyobb biztonsággal és eredményességgel biztosítani a rászorulók számukra.

Kiállunk az elesettek és háborúval sújtott népek és nemzetek melletti szolidaritásért, emberi és nemzetközi jogi kötelességünk az ő életük és újrakezdésük megsegítése hazájukban, otthonukban.

Felhívjuk az európai vezetők és intézmények figyelmét, hogy polgáraink egészsége és biztonsága minden más érdek feletti, így ez az irányelv kell, hogy munkájuk során vezesse felelős döntéseiket.

Budapest
2020. 11. 04.

Új Kezdet Párt