e-mail : kapcsolat@ujkezdet.hu

telefon : (20) 368-5865

Dr. Molnár Róbert

alelnökDr. Molnár Róbert (Szeged, 1971. március 27.) jogász, HR-manager, író, újságíró, politikus. 1998 és 2002 között a FKGP országgyűlési képviselője, 2002 ősze óta Kübekháza polgármestere.

Nős (1997), felesége Dr. Tóth Ágnes ügyvéd, hitoktató. Három gyermekük: Marcell (2005), Zsombor (2008) és Jázmin (2009).

Szeged melletti Kübekházán nőttem fel. Anyai ágon sváb felmenőkkel rendelkezem (Felhaus, Grossberger).

Már hét-nyolc éves koromtól különös érdeklődést mutattam a politika iránt. Ekkor kerestem fel 2. osztályos tanítónőm családlátogatás során szüleim, aggodalmát kifejezve nem gyerekes politikai megnyilatkozásaim miatt. A szüleim is tétlenül álltak fiuk politikai érdeklődése előtt. Pontosan tudtam, hogy kik az ország, az európai és a világ nagy nemzeteinek vezetői. Már az óvodában is arról beszéltem az óvó néniknek és dajkáinak, hogy ki Jimmy Carter és ki Leonyid Brezsnyev…

Gyermekkoromtól aktívan vettem részt a falu iskolai életében. Őrsvezetőként, szervezőként, majd a helyi kiszesekkel kulturális, hagyományőrző, színjátszó programokat, falutörténeti kiállításokat szerveztünk. 1988-ban, mindössze 17 évesen, egy nagyobb falusi rendezvény szervezőjeként a megengedett záróra pár órával történő túllépése miatt rendőrségi eljárást indítottak ellenem, majd a helyi tanács elrettentés céljából gyámügyi eljárást helyezett kilátásba. Ez a fajta meghurcolás olyan elszántságot váltott ki bennem a fennálló rendszerrel szemben, hogy 1988-tól tagja lettem a szegedi underground ellenzéki mozgalmaknak.

A szamizdatként terjesztett szegedi lapban írtam cikkeket, részt vettem a helyi vörös csillag eltávolításában, ott voltam a szegedi Lenin szobor fekete nejlonban történő becsomagolásánál és az 1956-os hősök szegedi kopjafájának állításánál, ahol akkor még rendőrsorfal sorakozott velünk szemben. 1989-től kapcsolódtam be az FKGP városi, megyei, majd helyi tevékenységébe. Időközben a Csongrád Megyei Hírlap külső tudósítója lettem. 1989-ben megválasztottak az FKGP párt megyei sajtófőnökévé.

Szervezésben és hálózatépítésben végzett munkájámra felfigyelve, 1991-ben Budapestre kerültem, ahol Dr. Torgyán Józseftől, az FKGP frissen megválasztott elnöke a párt szervezési csoportja kialakításával, a párt technikai és szervezeti struktúrájának felépítésével bízott meg. Sok fiatal, agilis munkatárs került az általa vezetett osztályra. A párt látványos technikai, szervezettségbeli fejlődésen ment keresztül, 1995-re 24-26%-kal vezette a politikai népszerűségi listákat. 1996-ban személyesen az Egyesült Államokban figyelhettem az amerikai elnökválasztási kampányt.

A párt főtitkár-helyettesévé is megválasztottak, miközben a szervezési osztály mellett az elnöki protokollt is vezettem. 1998-ban, 27 évesen lettem képviselője az Országgyűlésnek, megválasztottak a Parlament jegyzőjévé, valamint a Külügyi Bizottság és az európai uniós csatlakozást előkészítő országgyűlési bizottság tagjává. Nevemhez fűződik annak a törvénynek a kidolgozása és 2/3-os parlamenti elfogadtatása, amely előírja a középületeken a nemzeti lobogó állandó kihelyezését. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy én eskettem fel jegyzőként Mádl Ferenc köztársasági elnököt.

Képviselői mandátumom 2002-ben nem várt módon szűnt meg. 2002 év őszén, négy jelölt ellenében, nagy többséggel szülőfalum, Kübekháza polgármesterévé választottak. Ezt követően 2006-ban, 2010-ben és 2014-ben megtartott önkormányzati választásokat is jelentős többséggel nyertem, s a képviselő-testület tagjai is 2002-óta gyakorlatilag ugyanazok. A bekövetkezett közéleti és magánéleti válságok következtében 2004. március 4-én fogadtam el Jézust személyes megváltómnak. Életem politikai megpróbáltatásáról 2001-ben Az Elnök embere voltam címmel jelent meg könyvem, amely hetekig vezette az eladási listákat.

Tíz évvel később saját könyvkiadót alapítottam, s már mint megtért keresztény politikus írok életem mélységeiről és az Istenhez vezető út megtalálásáról Egy politikus, akit rabul ejtett Isten (2011), amelyet 2012-ben az Ébresztő, Magyarország! című kötet követett. 2013-ban jelent meg Amikor a Csend beszélni kezd, 2014-ben bevezetőjével és saját kiadásában jelent meg Siklós József: Az újszülött természetrajza – a keresztyén élet ábécéje című kötete. Ugyanebben az évben Miklós Péter történésszel közösen Kübekháza első 170 éve címmel jelentettünk meg egy, a falut bemutató színes kötetet. 2014 év végén Őrhelyemre állok! címmel, 2016 nyarán pedig Láss túl a pusztán! címmel jelent meg könyvem.

Dr. Molnár Róbert
Új Kezdet