e-mail : kapcsolat@ujkezdet.hu

telefon : (20) 368-5865

Dr. Pusztai-Csató Adrienn

alelnökHitvallásom: „A vállalt értékek melletti kiállás adja meg azt az erkölcsi tartást, amely iránytűként kell, hogy szolgáljon a cselekedeteinkhez úgy a mindennapi életben, mint a politikában.”

Komoly elhatározással Budapestről nem külföldre, hanem Heves majd Borsod megyébe költöztem a jobb élet reményében. Tanulmányaim során először a Rendőrtiszti Főiskolán szereztem diplomát, majd ezt követte a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara.

Szakmai munkásságom mindvégig - 25 éven keresztül - a közszolgálathoz kötődik. Dolgoztam az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó büntetés-végrehajtási szervezet különböző egységeinél, majd utam az önkormányzati igazgatáshoz vezetett.

Egykori rendvédelmi dolgozóként az emberek biztonság iránti igényének kielégítését tartom rendkívül fontosnak. Nemcsak a közbiztonság tárgykörére, a bűnözésre gondolok konkrétan csak. Jelenleg az emberek nagyon kiszámíthatatlannak és a politika által befolyásoltnak élik meg a mindennapjaikat, akár városban, akár a falvakban élnek.

Közigazgatási szakemberként elfogadhatatlannak tartom azt az értelmetlen bürokráciát, ami a dolgozni, vállalkozni, tevékenykedni akaró embereket korlátozza az önmegvalósításban. A másik aspektusból pedig értelmezhetetlen mára már az az óriási felesleges munkateher, ami az önkormányzati hivatalok köztisztviselőire hárul, ezzel előidézve az önkormányzati hivatalok széthullását, a remek, érett közigazgatási szakemberek pályaelhagyását.

Jogászként mind a jogalkotásban, mind a jogalkalmazásban, de még a végrehajtásban is komoly deficiteket látok, konkrétan olyan rendszerszintű hibákra szeretnék rávilágítani, amelyek mára már a hétköznapok nyugodt megélésében okoznak komoly anomáliákat, az élet szinte valamennyi területén.

Soha nem terveztem politikai szerepvállalást. Ám még ezeken a kis településeken is az élet minden részletében jelen van a politika, ráadásul annak legrosszabb megnyilvánulásai: a sértettség, az egyéni bosszú által motivált és egyéni haszonszerzésért folytatott hatalmi harc. Mindaz, ami miatt az állampolgárok sokasága – és talán én is – elfordult a politikától. Ám meg kellett értenem, hogy sem az egyéni boldogulás sem pedig egy kisebb közösség élete nem független az általános politikai és társadalmi viszonyoktól. Ha egy boldogabb, igazságosabb, tisztább, nyugodtabb, kiszámíthatóbb életet akarunk magunk, gyermekeink, unokáink és a bennünket körülvevő közösség számára, küzdeni kell a politika és a jog eszközeivel egyaránt.

Értékrendemhez az Új KEZDET mozgalomként is definiálható párt, politikai hitvallása áll legközelebb, ezért csatlakoztam ehhez a szervezethez és vállaltam benne szerepet.

Reményeim szerint ebből a pozícióból többet tudok tenni a településemért, Szentistvánért is, az országomért is és általában a közélet tisztaságáért.

Bízom abban, hogy tisztességgel, őszinte hanggal és mindvégig nyílt tekintettel meg tudjuk győzni a társadalom széles rétegeit arról, hogy érdemes hozzánk csatlakozni, bennünket támogatni, mert közösen képesek leszünk nemcsak a jelenlegi társadalmi körülményeinken javítani, de a bennünket követő generációk fenntartható társadalmát is megalapozni.

A vidéki emberek úgy érzik, hogy minden választás után három és fél évre elfelejtik és magukra hagyják őket az életük mindennapi problémáinak megoldásában. Úgy gondolom, hogy mindig is megfelelően érzékeny voltam ahhoz, hogy észre tudjam venni azt, mi a helyi, egyedi probléma, és mik azok a tényezők, amik úgy általában zavarják a vidéki embereket.

Amíg a vidéki emberek küzdenek az emberhez méltó élet feltételeinek megteremtésével, addig az elit tagjai pazarló és hivalkodó életet élnek. Azt hallom az emberektől, hogy nincs ez jól. És olyan emberként, aki ismeri a szívós szorgalom erejét, tudom, hogy a vidéki emberek véleménye nem irigységen alapul, hanem a reményvesztettségen.

Azért fogok dolgozni, és ha kell küzdeni, hogy visszaadjuk az életbe, jövőbe vetett hitét az embereknek, mert vallom, hogy a vidéki emberek rendkívüli türelmének és szorgalmának köszönhető, hogy vidéken egyáltalán még van élet.

Vissza kell szereznünk a vidéki embereknek is az álmaikat, hogy olyan életet élhessenek, hogy ne azon kelljen gondolkodni, hogy mi értelme volt eddigi életüknek. Ne bánják, hogy nem mentek el ők is a folyamatosan zsugorodó lakosságú falvakból, városokból a nagyvárosokba vagy külföldre. Netán ne válasszák az önsorsrontás valamelyik pusztító formáját.

Nem azt mondom, hogy az államnak kell mindenki problémáját megoldani, de legalább ne akadályozza őket a megoldások alkalmazásában, az egyén kibontakozásában.

Miért van szükség új kezdetre?

Mert a politika szitokszó lett! A politikának közelebb kell mennie az emberekhez és őket kell képviselnie, nem félelmet ébreszteni és nem eszköznek lenni egyes érdekkörök érvényesüléséhez! Valóban egy új politikai korszaknak kell kezdődnie. Új Kezdet kell! Vegytisztaságúként kell a politikában is értelmezni azokat az értékeket, amelyek a minőségi lét meghatározói, úgymint: biztonság, igazság, becsület, tisztesség, kitartás. A régi politikai elképzelések, a mostani politikai gondolkodásmód, az eddig gyakorolt kommunikáció kudarcot vallott!

A politikát végre szolgálatként kell definiálni és alázattal gyakorolni, szolgálatkészséggel megközelíteni az embereket valamennyi problémájukkal, gondjukkal együtt.

Fogékony vagyok az ilyesfajta gondolkodásmódra, ezért érzem úgy, hogy politikai értelemben hazataláltam az Új Kezdetben, itt Magyarországon! Igen végre hazataláltam!Itthon vagyok!

Vissza kell adni a vidékieknek is a reményt, ha már erejükkel és hűségükkel ezt az országot életben tartják.

Szentistván; 2017. március 7.

Dr. Pusztai-Csató Adrienn
Új Kezdet