e-mail : kapcsolat@ujkezdet.hu

telefon : (20) 368-5865

Az Új Kezdet Párt állásfoglalása Judith Sargentini jelentéséről

Az Új Kezdet Párt véleménye szerint a magyar kormánynak meg kell tennie a a szükséges lépéseket Magyarország demokratikus jogállamiságának visszaállítására.

Bár a kormány a Sargentini-féle jelentésből szinte csakis és kizárólag a bevándorlással foglalkozik, a valóság az, hogy a migrációs kérdés mindössze egy a tizenkét pontból, és nem is ebben a pontban találhatóak a legsúlyosabb problémák az országot illetően.

A jelentés 11 pontja foglalkozik a demokratikus intézmények és jogok kérdésével, ami Magyarországon leépülőben van. Az intézkedések nem a magyar emberek ellen irányulnak, hanem a kormány cselekedetei ellen. A jelentés a jogállamiságot alapjaiban veszélyeztető jelenségekre hívják fel a figyelmet. Ilyenek elsősorban a Kormány igazságszolgáltatás függetlenségét veszélyeztető lépései, a fékek és ellensúlyok rendszerének hiányosságai, a hatalmi ágak szétválasztásának csorbítása, a nepotizmus és a korrupció. Mindezek következtében a jog uralma megingott Magyarországon, a szédítő ütemben és sokszor átgondolatlanul változó törvények iránti tisztelet alábbhagyott, és a bírák tekintélye is megkopott.

A központi kormányzat pazarlásával párhuzamosan durva, az alapvető működést is akadályozó megszorításokat látunk az egészségügyben, az iskolarendszerben és az önkormányzatok működésében is. A kormány ezzel akadályozza Magyarország polgárait a legalapvetőbb jogaik és érdekeik érvényesítésében, mind a jól működő és magas színvonalú oktatási és egészségügyi szolgáltatokhoz való hozzáférés, mind az autonóm önkormányzataik működtetése terén. A miniszterelnököt és kormányát illető kritika mindezekben a kérdésekben megalapozott.

Magyarország szavazati jogának megvonása figyelmeztetné a Kormányt, hogy nem mehet tovább a demokratikus intézmények leépítésében, éppen ezért az Új Kezdet elengedhetetlennek tartja, hogy a magyar kormány ezen pontokban minél előbb kezdje meg a változtatást, a demokrácia védelme érdekében. Amennyiben azt nem teszi meg félő, hogy az Európai Unió életbe lépteti a 7. cikkelyt, ami Európa történelmében eddig még soha nem történt meg. Nem engedhetjük meg, hogy mi legyünk az elsők, akikkel szemben ezt életbe kell léptetni.

Az Új Kezdet Párt továbbra is fontosnak tartja a demokratikus jogok betartását és továbbra is az egységes Európa híve, és fontosnak tartja, hogy Magyarország továbbra is az Európai Unió teljes jogú tagja maradhasson.