e-mail : kapcsolat@ujkezdet.hu

telefon : (20) 368-5865

A Nemzeti Választási Bizottság elutasította népszavazási kezdeményezésünket

Az Új Kezdet a Józan Ész Forradalma 12 pontjában az első helyen megfogalmazottak alapján országos népszavazást kezdeményezett az intézményesített korrupció felszámolására.

A népszavazás célja az lett volna, hogy a kérdésben megjelölt közhatalmi funkciót gyakorló személyek vagyonosodása a magyar állampolgárok által megismerhetővé és transzparenssé váljék, valamint ennek beigazolódása esetén a közhatalmi funkcióktól eltiltásra kerüljön.

A fentebb hivatkozott cél elérése érdekében az alábbi kérdést egyéni kezdeményezés formájában nyújtottuk be a Nemzeti Választási Bizottság felé 2017. április 27-én.

“Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt, amely kötelezően előírja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból történő vagyonosodási vizsgálatát minden olyan személlyel szemben, aki a magyar Kormány tagja, államtitkár, országgyűlési képviselő, polgármester vagy ezek házastársa, szülője, testvére vagy gyermeke?”

Továbbá szintén beadásra került:

“Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson törvényt, amely kötelezően előírja, hogy a magyar Kormány tagja, államtitkár, országgyűlési képviselő, valamint polgármester ne lehessen olyan személy, akivel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagyonosodási vizsgálatot lezáró jogerős határozata bírság megállapítását tartalmazza?”

A Nemzeti Választási Bizottság elutasította a párt tagjanként eljáró Dr. Fábián Zsolt népszavazási kezdeményezését. A Nemzeti Választási bizottság határozatait az alábbi hivatkozásokkal tudja letölteni:


63p2017nvb.pdf

64p2017nvb.pdf

65p2017nvb.pdf

66p2017nvb.pdf

67p2017nvb.pdf

68p2017nvb.pdf

69p2017nvb.pdf