e-mail : kapcsolat@ujkezdet.hu

telefon : (20) 368-5865

Az Új Kezdet Sajtóközleménye a kormány CEU-t érintő ellehetetlenítésére

Az Új Kezdet elfogadhatatlannak tartja azt a törvénytervezetet, mely egyértelműen a Közép - európai Egyetem ellehetetlenítésére irányul.   Magyarország kormánya évek óta azzal tartja fent hatalmát, hogy ellenségképeket gyárt.

Most az újabb áldozat a Közép – európai Egyetem, mely 1991 óta sikeresen működik hazánkban.

A CEU olyan nemzetközileg elismert posztgraduális felsőoktatási intézménnyé vált az évek folyamán, amely a közgazdaságtan, a társadalom- és politikatudomány által felvetett kérdések megvitatásának jelentős műhelye. Az egyetem számos szakterületen végez úttörő munkát. 2009-ben a CEU Politikatudomány tanszéke jobb értékelést kapott, mint az Oxford Egyetemé.

 A kormány Soros Györggyel kapcsolatos fóbiája már odáig jutott, hogy most az egyik legsikeresebb felsőoktatási központot számolnák fel.

 Az Új kezdet 12 pontja közül az ötödik pont az oktatási rendszer átalakításáról szól. Ebben szerepel, hogy biztosítani kell a felsőoktatási intézmények teljeskörű autonómiáját és ez vonatkozik a  CEU-ra is.

Hasznosítható tudást adó oktatást!
Az oktatás hatékony működésének alapvető feltétele, hogy ismét önálló minisztérium alá tartozzon és a kormány biztosítsa zavartalan működésének anyagi feltételeit. Vissza kell adni a felsőoktatási intézmények autonómiáját, el kell végezni az iskolák fenntartásának, működtetésének és fejlesztésének felülvizsgálatát, biztosítani kell az önkormányzati szerepvállalás lehetőségét. Elengedhetetlen a NAT konszenzuson alapuló megújítása, az élethosszig tartó, önálló tanulásra való felkészítés, az életkori sajátosságoknak megfelelő tananyagok kidolgozása. Hasznosítható, megújulásra alkalmas tudás megszerzését kell lehetővé tenni a szakképzési rendszer átalakításával. A társadalmi felzárkóztatást szolgálja a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű tanulók speciális oktatása, nevelése, beilleszkedésük elősegítése. Hazánk fejlődésének kulcsa az oktatási rendszer minőségi átalakítása!

Az Új Kezdet megkér minden olyan magyar politikust, aki támogatja a jelenlegi törvénytervezetet és egykor Soros György pénzén tanult, hogy az akkor fenntartások nélkül elfogadott támogatást kamatostul fizesse be egy olyan alapba, mely a szabad magyar oktatási rendszert támogatja.

2017. március 29.

Dr. Gémesi György

Dr. Gémesi György
Az Új Kezdet elnöke