e-mail : kapcsolat@ujkezdet.hu

telefon : (20) 368-5865

Népszavazási kezdeményezés a köztisztséget ellátók vagyonosodási vizsgálatára

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján nyilvántartásba vette az Új Kezdet által benyújtott népszavazási kérelmet.

Ennek megfelelően az Új Kezdet 2017 március 20-án a Nemzeti Választási Iroda részére összesen hat külön beadványt nyújtott be.

Mint az az Új Kezdet bemutatkozó sajtótájékoztatóján elhangzott, az egyik legfontosabb kérdés számunkra a korrupció felszámolása, ezért is kezdeményezzük a népszavazást ebben a kérdésben:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból vagyonosodási vizsgálatot rendeljen el minden olyan személlyel és közeli hozzátartozóival szemben, aki 1987. március 15. napja és 2017. március 15. napja között a magyar Kormány tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve, amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el minden közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.”

Az általunk népszavazásra benyújtott kérdéseket innen töltheti le:


1.docx

2.docx

3.docx

4.docx

5.docx

6.docx